naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Različni pristopi izračuna tirnic GLONASS-satelitov iz oddanih efemerid

Different approaches in GLONASS orbit computation from broadcast ephemeris

Avtor(ji):

Kamil Maciuk

Izvleček:

Enačbo gibanja umetnega satelita lahko rešujemo z različnimi metodami. Pri nekaterih diskretne položaje satelitov dobimo v enem, pri drugih v več korakih. Pri numerični integraciji na natančnost izračuna vpliva izbor velikosti koraka integracije med zaporednimi iteracijami. Nepravilen izbor integracijskega koraka med posameznimi iteracijami vodi do odstopanj, ki so lahko večja od dosegljive natančnosti izračuna s posamezno metodo. Zaradi tega moramo v izračunih integracijski korak toliko zmanjšati, da ne vpliva več na natančnost izračuna. V prispevku smo analizirali uporabnost različnih metod Runge-Kutta za numerično reševanje gibanja umetnega satelita, in sicer metodo Runge-Kutta 4. in 5. stopnje ter metodo Runge-Kutta-Fehlerberg 4. in 5. stopnje. Rezultate izračunov smo primerjali s klasično metodo Runge-Kutta in ugotovili, da z ustreznim izborom integracijskega koraka in metode nekoliko upočasnimo računski čas, vendar pridobimo bolj kakovostne rezultate izračunov.

Ključne besede:

numerična integracija, GNSS, GLONASS, satelitska geodezija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.455-466

Citation:

Kamil Maciuk (2016). Različni pristopi izračuna tirnic GLONASS-satelitov iz oddanih efemerid. | Different approaches in GLONASS orbit computation from broadcast ephemeris. Geodetski vestnik, 60 (3), 455-466. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.03.455-466

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC