naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Pregled znanstvenih in strokovnih projektov na področju osnovnih geodetskih del na ozemlju Republike Hrvaške v obdobju 1991-2009

An overview of scientific and professional projects in the field of basic geodetic works at the territory of Republic of Croatia in period from 1991–2009

Avtor(ji):

Marko Pavasović, Tomislav Bašić, Marijan Marjanović

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.767-788

Citation:

Marko Pavasović, Tomislav Bašić, Marijan Marjanović (2015). Pregled znanstvenih in strokovnih projektov na področju osnovnih geodetskih del na ozemlju Republike Hrvaške v obdobju 1991-2009. | An overview of scientific and professional projects in the field of basic geodetic works at the territory of Republic of Croatia in period from 1991–2009. Geodetski vestnik, 59 (4), 767-788. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.767-788

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC