naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje privlačnosti območij in upravljanja politik v jugovzhodni Evropi

Towards a monitoring information system for territorial attractiveness and policy management in south east Europe

Avtor(ji):

Ljiljana Živković, Stefano Marani, Sandi Berk, Vesna Dežman Kete, Francesco Trapani, Gianandrea Esposito, Natalija Špeh, Đorđe Milić, Tijana Živanović, Blaž Barborič

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.752-766

Citation:

Ljiljana Živković, Stefano Marani, Sandi Berk, Vesna Dežman Kete, Francesco Trapani, Gianandrea Esposito, Natalija Špeh, Đorđe Milić, Tijana Živanović, Blaž Barborič (2015). Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje privlačnosti območij in upravljanja politik v jugovzhodni Evropi. | Towards a monitoring information system for territorial attractiveness and policy management in south east Europe. Geodetski vestnik, 59 (4), 752-766. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.752-766

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC