naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Metodološki okvir za študije primerov negativnega razvoja mest: severozahodna regija Bosne in

Methodological framework for shrinking cities case study research: northwest region of Bosnia and

Avtor(ji):

Tijana M. Vujičić, Aleksandra Đukić

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.520-536

Citation:

Tijana M. Vujičić, Aleksandra Đukić (2015). Metodološki okvir za študije primerov negativnega razvoja mest: severozahodna regija Bosne in. | Methodological framework for shrinking cities case study research: northwest region of Bosnia and. Geodetski vestnik, 59 (3), 520-536. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.520-536

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC