naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Kakovost državnega ortofota v različnih letnikih njegove izdelave

Quality of the national orthopho in different years of its production

Avtor(ji):

Mojca Kosmatin Fras, Niko Fabiani, Mihaela Triglav Čekada

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.695-709

Citation:

Mojca Kosmatin Fras, Niko Fabiani, Mihaela Triglav Čekada (2014). Kakovost državnega ortofota v različnih letnikih njegove izdelave. | Quality of the national orthopho in different years of its production. Geodetski vestnik, 58 (4), 695-709. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.695-709

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC