naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza zavarovanih območij narave na svetovni ravni ter primerjava z Evropo in Slovenijo

Analysis of protected areas of nature on the global level and a comparison to Europe and Slovenia

Avtor(ji):

Bernarda Bevc Šekoranja, Andrej Pogačnik

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.254-273

Citation:

Bernarda Bevc Šekoranja, Andrej Pogačnik (2014). Analiza zavarovanih območij narave na svetovni ravni ter primerjava z Evropo in Slovenijo. | Analysis of protected areas of nature on the global level and a comparison to Europe and Slovenia. Geodetski vestnik, 58 (2), 254-273. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.254-273

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC