naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC

Rotacija z enotskim kvaternionom

Rotation with unit quaternion

Avtor(ji):

Klemen Kregar, Mitja Lakner, Dušan Kogoj

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.231-242

Citation:

Klemen Kregar, Mitja Lakner, Dušan Kogoj (2014). Rotacija z enotskim kvaternionom. | Rotation with unit quaternion. Geodetski vestnik, 58 (2), 231-242. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.02.231-242

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC