naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza stanja in izzivi na področju komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji

The state of the art and challenges in the field of agricultural land consolidations in Slovenia

Avtor(ji):

Anka Lisec, Tomaž Primožič, Marina Pintar, Dominik Bovha, Miran Ferlan, Anton Prosen, Radoš Šumrada, Marjan Čeh, Samo Drobne

Izvleček:

Namen prispevka je predstaviti dejavnosti na področju izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji ter izpostaviti kritične točke njihovega izvajanja. Pri tem smo se osredotočili na upravne komasacije, ki se izvajajo v skladu z zakonodajo s področja upravljanja kmetijskih zemljišč. V raziskavi smo preučevali vloge posameznih komasacijskih deležnikov v komasacijskih postopkih. V ta namen smo izvedli anketiranje komasacijskih udeležencev, upravnih enot in občin. Ugotovljeno je bilo, da je podpora komasacijam s strani obravnavanih javnih institucij v Sloveniji relativno šibka. Izjema so območja z veliko izkušnjami na tem področju, kjer so lastniki zemljišč, udeleženci komasacij, v splošnem zelo zadovoljni z rezultati komasacij. Komasacije zemljišč so danes lahko del razvojnih projektov, toda praksa v Sloveniji še vedno sledi pretežno tradicionalnim pristopom, delno tudi zaradi šibke institucionalne podpore v primerjavi s tujimi praksami. Komasacije zemljišč bi morali obravnavati kot instrument javnega interesa, saj prinašajo številne prednosti, kot so izboljšanje pogojev kmetijske pridelave in razvoja podeželja, urejanja krajine, posredno prispevajo k prehranski samooskrbi, da ne omenjamo drugih koristi, kot sta nova katastrska izmera in kakovostni prostorski podatki v okviru zemljiških in prostorskih informacijskih sistemov.

Ključne besede:

zemljišče, upravljanje zemljišč, kmetijsko zemljišče, gozd, komasacija, agrarne operacije, razvoj podeželja, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.673-690

Citation:

Anka Lisec, Tomaž Primožič, Marina Pintar, Dominik Bovha, Miran Ferlan, Anton Prosen, Radoš Šumrada, Marjan Čeh, Samo Drobne (2013). Analiza stanja in izzivi na področju komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji. | The state of the art and challenges in the field of agricultural land consolidations in Slovenia. Geodetski vestnik, 57 (4), 673-690. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.673-690

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC