naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Algoritem za prepoznavanje kraških kotanj na podlagi digitalnega modela reliefa

Algorithm for karst depression recognition using digital terrain models

Avtor(ji):

Jaroš Obu, Tomaž Podobnikar

Izvleček:

Algoritem samodejnega prepoznavanja kraških kotanj deluje na podlagi digitalnega modela reliefa (DMR) in večinoma temelji na analizah s premikajočim se lokalnim oknom velikosti 3 x 3 celice. Razdeljen je na štiri dele: računanje porečij, omejevanje kotanj, omejevanje kotanj višjega reda in izločanje nekraških kotanj. Jedro izdelanega algoritma je, da so kotanje omejene z višino najnižje robne celice porečja. Kotanje višjega reda pa so prepoznane z algoritmom zalivanja predhodno prepoznanih kotanj. Uspešnost algoritma je bila preizkušena na testnem območju Krasa na DMR-jih s prostorsko ločljivostjo 12,5 metra in 3 metre. Pokazalo se je, da so rezultati precej odvisni od več lastnosti in kakovosti DMR-ja, predvsem od prostorske ločljivosti.

Ključne besede:

kraške kotanje, geomorfometrija, GIS, DMR, prostorske analize

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.260-270

Citation:

Jaroš Obu, Tomaž Podobnikar (2013). Algoritem za prepoznavanje kraških kotanj na podlagi digitalnega modela reliefa. | Algorithm for karst depression recognition using digital terrain models. Geodetski vestnik, 57 (2), 260-270. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.260-270

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC