naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza samodejne metode za generiranje digitalnih modelov reliefa iz podatkov lidar na območju Slovenije

The analys is of an automatic method for digital terrain model generation from lidar data on Slovenian test cases

Avtor(ji):

Domen Mongus, Mihaela Triglav Čekada, Borut Žalik

Izvleček:

V članku analiziramo metodo izgradnje digitalnega modela reliefa iz podatkov lidar na testnih primerih z območja Slovenije. Ker obe metodi temeljita na konceptih matematične morfologije, podrobneje predstavimo eno, medtem ko uvodoma podamo splošen pregled del na obravnavanem območju. Rezultati pokažejo, da se z obema metodama pravilno določi teren v več kot 90 odstotkih, in sta zato obe primerni za uporabo tudi na geografsko tako razgibanem območju, kot je Slovenija. Čeprav je na ravninskih območjih njuna natančnost primerljiva, opisana metoda omogoča natančnejšo izgradnjo digitalnega modela reliefa predvsem na zahtevnejših, goratih območjih z relativno strmimi in spremenljivimi nakloni ter na območjih s terasami. Tudi v teh primerih povprečna absolutna višinska napaka ni večja od 15 centimetrov.

Ključne besede:

lasersko skeniranje, lidar, digitalni model reliefa, daljinsko zaznavanje

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.045-259

Citation:

Domen Mongus, Mihaela Triglav Čekada, Borut Žalik (2013). Analiza samodejne metode za generiranje digitalnih modelov reliefa iz podatkov lidar na območju Slovenije. | The analys is of an automatic method for digital terrain model generation from lidar data on Slovenian test cases. Geodetski vestnik, 57 (2), 45-259. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.045-259

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC