naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Model magnetne deklinacije za Slovenijo

The model of magnetic declination of Slovenia

Avtor(ji):

Tomaž Žagar, Dalibor Radovan

Izvleček:

Predstavljen je polinomski model magnetne deklinacije za območje Slovenije, ki zaradi svojega lokalnega značaja omogoča točnejše izračunavanje deklinacije, kot je to mogoče s svetovnimi modeli. Podlaga za izračun koeficientov modela so vrednosti magnetne deklinacije na 11 geomagnetnih točkah znotraj območja Slovenije, izmerjene med septembrom 2008 in septembrom 2009, in vrednosti magnetne deklinacije na osmih Sloveniji najbližjih geomagnetnih observatorijih. Rezultati so bili reducirani na epoho 2009,0 in uporabljeni za izračun koeficientov kvadratnega polinomskega modela deklinacij za Slovenijo po metodi najmanjših kvadratov. Polinomski model je bil primerjan s svetovnim magnetnim modelom WMM. Ugotovljeno je, da so razlike med modeloma precejšnje.

Ključne besede:

magnetna deklinacija, polinomski model, redukcija geomagnetnih podatkov, metoda najmanjših kvadratov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.02.267-274

Citation:

Tomaž Žagar, Dalibor Radovan (2012). Model magnetne deklinacije za Slovenijo. | The model of magnetic declination of Slovenia. Geodetski vestnik, 56 (2), 267-274. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.02.267-274

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC