naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda

Application of universal ontology of geographic space in a subset of the first-order predicate calculus

Avtor(ji):

Marjan Čeh, Domen Smole, Tomaž Podobnikar

Izvleček:

Prostorski podatkovni viri, kot so geodetski referenčni sistem, administrativne prostorske enote, naslovi in topografske teme, so v vseh prostorskih podatkovnih zbirkah podlaga za zajem podatkov in položajno umeščanje tematskih podatkov v prostoru. Temeljne strategije geodetske stroke za približevanje potrebam uporabnikov geodetskih podatkov v smislu povezovanja zbirk podatkov so v oblikovanju povezovalnega semantičnega referenčnega sistema v semantičnem spletu ali tako imenovanem spletu 3.0. V tem prispevku so prikazane možnosti za razvoj orodja za enostavnejše in bolj smiselno iskanje ter integracijo na spletu objavljenih prostorskih podatkov. Za rešitev težave je v raziskavah mogoče zaslediti predloge o nadgradnji sedanjih GIS kot sistemov z znanjem, predstavljenim v obliki ontologij. Gre torej za novo generacijo tehnologije GIS, ki jo nekateri imenujejo tudi pametni GIS. Za zdaj takšen GIS obstaja predvsem na teoretični, ne pa tudi na praktični ravni. V tem delu je predstavljena metoda za modeliranje ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda. Izdelano semantično omrežje prostora omogoča analize obstoječih zbirk podatkov za namene integracije v okolju porazdeljenih informacijskih sistemov. Naša izvedba temelji na metodah strojnega učenja in uporabi programskega jezika prolog.

Ključne besede:

ontologija, semantični splet, geografski prostor, logika, predikatni račun

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.070-082

Citation:

Marjan Čeh, Domen Smole, Tomaž Podobnikar (2012). Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda. | Application of universal ontology of geographic space in a subset of the first-order predicate calculus. Geodetski vestnik, 56 (1), 70-82. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.070-082

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC