naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Deformacijska analiza po postopku DELFT

Deformation analysis: the DELFT approach

Avtor(ji):

Aleš Marjetič, Matjaž Zemljak, Tomaž Ambrožič

Izvleček:

V članku je opisan postopek Delft, ki je eden izmed postopkov deformacijske analize. Z uporabo statističnih metod in na podlagi geodetskih meritev določimo, ali so premiki točk statistično značilni. Podan je prikaz metode na testnem primeru.

Ključne besede:

deformacijska analiza, postopek Delft, računski primer

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.009-026

Citation:

Aleš Marjetič, Matjaž Zemljak, Tomaž Ambrožič (2012). Deformacijska analiza po postopku DELFT. | Deformation analysis: the DELFT approach. Geodetski vestnik, 56 (1), 9-26. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.009-026

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC