naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

The analysis of data quality on topographic maps

Analiza kakovosti podatkov na topografskih kartah

Avtor(ji):

Miro Govedarica, Mirko Borisov

Izvleček:

Podatki na topografski karti se geometrično in tematsko deloma razlikujejo od dejanskega stanja v naravi. Za določitev geometrične natančnosti se uporablja primerjava podatkov na karti s »pravimi« in »pogojno pravimi« vrednostmi na natančnejšem viru. Pri tem se običajno uporabljajo numerični podatki položajnih in višinskih mrež ali podatki kart večjega merila, na katerih je mogoče primerjalno zanemariti napake posameznih objektov glede na merilo. Takšna metoda omogoča neposredno oceno natančnosti tiskanih kart in reprodukcijskih originalov v primerjavi z eksperimentalno metodo, pri kateri se obravnavajo in določajo napake posameznih faz v procesu izdelave topografskih kart. Geometrična in v veliki meri tematska natančnost topografskih kart nista vedno zadovoljivi, kar je odvisno od načina izmere in tipa vsebine, na primer od geodetskih točk, ki so natančnejše, do podatkov vegetacije, katere položajna natančnost je najslabša.

Ključne besede:

kartografija, topografska karta, klasična karta, digitalna karta, kakovost podatkov

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.713-725

Citation:

Miro Govedarica, Mirko Borisov (2011). The analysis of data quality on topographic maps. | Analiza kakovosti podatkov na topografskih kartah. Geodetski vestnik, 55 (4), 713-725. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.713-725

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC