naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva

The quality role of height system and geoid model in the realization of GNSS heighting

Avtor(ji):

Miran Kuhar, Sandi Berk, Božo Koler, Klemen Medved, Ove Omang, Dag Solheim

Izvleček:

V okviru projekta Vzpostavljanje evropskega prostorskega referenčnega sistema v Sloveniji je bila izračunana tudi ploskev testnega geoida. V prispevku bo predstavljena primerjava določitve geoidnih višin iz geoida 2000 in testnega geoida iz leta 2010. Analizo natančnosti ploskev geoida Slovenije smo opravili s primerjavo geoidnih višin, ki jih dobimo kot razlike merjenih eliposoidnih in nadmorskih višin (»merjene geoidne višine«) in tistih, ki jih interpoliramo iz modelov. Primerjali smo »merjene« in interpolirane geoidne višine na 352 GNSS/nivelman kontrolnih točkah. Z izračunom ploskve testnega geoida smo pridobili možnost predhodne analize kakovosti prihodnjega geoida, ki je zelo pomembna za izvajanje GNSS-višinomerstva v geodetski praksi.

Ključne besede:

geoid, kvazigeoid, višinska referenčna ploskev, GNSS-višinomerstvo

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.226-234

Citation:

Miran Kuhar, Sandi Berk, Božo Koler, Klemen Medved, Ove Omang, Dag Solheim (2011). Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva. | The quality role of height system and geoid model in the realization of GNSS heighting. Geodetski vestnik, 55 (2), 226-234. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.226-234

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC