naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Kakovost podatkov in direktiva INSPIRE

Data quality and the INSPIRE directive

Avtor(ji):

Irena Ažman

Izvleček:

V prispevku so predstavljeni vse večji pomen kakovosti geodetskih in prostorskih podatkov, določbe o kakovosti prostorskih informacij v direktivi INSPIRE in predpisih, sprejetih na njeni podlagi, ter zahteve, povezane s kakovostjo prostorskih podatkov in storitev, ki jih pred slovenske ponudnike podatkov in storitev postavlja evropska zakonodaja.

Ključne besede:

direktiva INSPIRE, kakovost podatkov, elementi kakovosti, prostorski podatki

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.193-204

Citation:

Irena Ažman (2011). Kakovost podatkov in direktiva INSPIRE. | Data quality and the INSPIRE directive. Geodetski vestnik, 55 (2), 193-204. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.193-204

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC