naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza preizkusa instrumentarija gnss-rtk po navodilih standarda iso 17123-8

Analysis of gnss-rtk instruments testing on the iso 17123-8 instructions

Avtor(ji):

Polona Pavlovčič Prešeren, Albin Mencin, Bojan Stopar

Izvleček:

GNSS-instrumente (angl. Global Navigation Satellite System) uvrščamo med standardno terensko geodetsko mersko opremo (poleg elektronskih tahimetrov in nivelirjev), ki jo lahko uporabljamo za vzpostavitev geodetskih mrež in za detajlno izmero. Podobno kot pri drugih geodetskih instrumentih moramo tudi pri GNSS-instrumentih pred izmero ovrednotiti parametre kakovosti instrumentarija oziroma metode izmere, ki jih pridobimo s postopki laboratorijske kalibracije in/ali s terenskim preizkušanjem. Tako pridobimo podatek o ustreznosti navedenih tehničnih značilnostih proizvajalca in ovrednotimo primernost uporabe GNSS-instrumentov za konkretne potrebe. Mednarodna organizacija za standarde ISO (angl. International Organization of Standardization) je v okviru tehnične skupine 172 in podskupine 6 (ISO/TC 172/SC 6) v letu 2007 predstavila postopke preizkušanja GNSS-merskega instrumentarija za določanje položaja v realnem času, ki temeljijo na oceni kakovosti delovanja strojne in programske opreme posameznega instrumenta. Preizkus lahko opravimo kjerkoli na terenu, kjer so zagotovljeni primerni pogoji za izvedbo GNSS-opazovanj predvsem s stališča čim manjših vplivov na opazovanja z izvorom v okolici. Preizkus tudi ne zahteva dodatnega programskega orodja za obdelavo podatkov meritev, saj je statistično vrednotenje rezultatov opazovanj dokaj enostavno. V prispevku opisujemo teoretične podlage preizkusa GNSS-instrumentov po navodilih standarda ISO 17123-8, ki jih uporabimo za praktični preizkus GNSS-instrumenta.

Ključne besede:

GNSS, kalibracija, terensko preizkušanje instrumentov, realni čas, ISO/TC 172/SC 6, standard ISO 17123-8

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.607-626

Citation:

Polona Pavlovčič Prešeren, Albin Mencin, Bojan Stopar (2010). Analiza preizkusa instrumentarija gnss-rtk po navodilih standarda iso 17123-8. | Analysis of gnss-rtk instruments testing on the iso 17123-8 instructions. Geodetski vestnik, 54 (4), 607-626. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.607-626

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC