naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji

Site selection for a permanent geomagnetic observation station in Slovenia

Avtor(ji):

Dejan Paliska, Rudi Čop, Daša Fabjan, Samo Drobne

Izvleček:

Raziskave na področju geomagnetizma lahko označimo kot prve raziskave na področju geofizike. Opazovanje geomagnetnega polja je bistvenega pomena za razumevanje temeljnih postopkov v središču Zemlje, njeni skorji in bližnji okolici planeta Zemlja. V prispevku je predstavljena metodologija izbire lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija na ozemlju Republike Slovenije. Izbira temelji na večstopenjskem in večkriterijskem modelu odločitve. Prvi del je zasnovan v okolju GIS kot postopek analize in vrednotenja prostora ter opredelitve lokacije glede na predhodno postavljena merila. Nadaljnja analiza temelji na metodi utežne vsote, saj moramo upoštevati različne skupine parametrov, ki v končni oceni primernosti lokacije nimajo enakega pomena. Pri zasnovi modela je bil poseben poudarek na izločitvi območij, kjer je mogoče pričakovati višje ravni elektromagnetnega šuma. Na potencialno primernih območjih so bili opravljeni terenski ogledi in preliminarne meritve homogenosti gradienta totalne intenzitete magnetnega polja ter absolutne, bazne in trikomponentne meritve geomagnetnega polja.

Ključne besede:

geofizika, geomagnetizem, geografski informacijski sistemi (GIS), večkriterijsko odločanje, observatorij, izbira lokacije, kras

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.469-480

Citation:

Dejan Paliska, Rudi Čop, Daša Fabjan, Samo Drobne (2010). Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji. | Site selection for a permanent geomagnetic observation station in Slovenia. Geodetski vestnik, 54 (3), 469-480. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.469-480

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC