naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Recenzirani članki

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Simona Savšek, Dušan Kogoj

13-26

EVALUATION AND IMPROVEMENT OF HORIZONTAL DATUM TRANSFORMATION MODELS: A CASE STUDY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.13-26

Nedim Tuno, Simona Savšek, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj

182-197

ELEKTRONSKI TEODOLITI – RAZVOJ IN KLASIFIKACIJA

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.02.182-197

Tomaž Ambrožič, Admir Mulahusić, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Amir Hajdar, Dušan Kogoj

163-178

DEFORMACIJSKA ANALIZA V GEODETSKIH MREŽAH Z ROBUSTNIMI METODAMI

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.163-178

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Simona Savšek, Dušan Kogoj

41-56

PET GENERACIJ INTEGRIRANIH ELEKTRONSKIH TAHIMETROV

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.41-56

Admir Mulahusić, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Tarik Kolić, Dušan Kogoj

173-187

SATELITSKO TERMIČNO SNEMANJE SARAJEVA

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.02.173-187

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Dušan Kogoj

373-386

VREDNOTENJE POSTOPKOV ZA OCENJEVANJE TOČNOSTI GEOREFERENCIRANJA GEODETSKIH NAČRTOV

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.03.373-386

Admir Mulahusić, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Džemaila Balić

28-41

IZDELAVA 3D-MODELA KOMPLEKSNEGA KULTURNOZGODOVISNKEGA SPOMENIKA Z UPORABO DIGITALNE FOTOGRAMETRIČNE POSTAJE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.28-41

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj

736-751

VREDNOTENJE MODELOV TRANSFORMACIJE GEODETSKIH NAČRTOV

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.736-751
Iz znanosti in stroke
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC