naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uvodnik
Društvene dejavnosti
Recenzirani članki
Društvene dejavnosti
Strokovne razprave
DruŠtvene dejavnosti
Društvene dejavnosti
Strokovne razprave
Novice
Društvene dejavnosti
Iz znanosti in stroke
Knjižne novice in simpoziji
Izobraževanje in šolstvo
Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke
Izobraževanje in šolstvo
Knjižne novice in simpoziji
Izobraževanje in šolstvo
Knjižne novice in simpoziji
Izobraževanje in šolstvo
Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke
Izobraževanje in šolstvo
Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke
Izobraževanje in šolstvo
Iz znanosti in stroke
Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke
Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke
Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke
Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke
Knjižne novice in simpoziji
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC