naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1996/4 (Let. 40/4)

 • VSEBINA
 • CONTENTS
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Ahmet Kalač: ZEMLJIŠKOKATASTRSKI POSTOPKI KOT PODLAGA ZA PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN PRI IZGRADNJI IN UPRAVLJANJU CEST 291
 • Ahmet Kalač: LAND CADASTRE PROCEDURES AS THE BASIS FOR THE ACQUISITION OF REAL ESTATE IN ROAD CONSTRUCTION AND MANAGEMENT 295
 • Darko Trlep: DIGITALNI NIVELIRJI ZEISS DiNi10 IN DiNi 20 ZEISS DiNi 10 AND DiNi 20 DIGITAL LEVELLING INSTRUMENTS 300
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Franc Ules, GEODETSKA SLUŽBA V LJUBLJANI Pavel Zupančič: SURVEYING SERVICE IN LJUBLJANA 307
 • Katarina Horvat: MNENJE RECENZENTKE REVIEWER'S OPINION 312
 • Stanko Pristovnik: PRIPOMBE NA REFERAT GEODETSKA SLUŽBA V LJUBLJANI REMARK ON THE PRESENTATION OF THE SURVEYING SERVICE IN LJUBLJANA 313
 • Miran Ferlan, ISO TC 211 GEOGRAFSKE INFORMACIJE/GEOMATIKA Radoš Šumrada: ISO TC 211 GEOGRAPHICAL INFORMATION /GEOMATICS 315
 • Radoš Šumrada: CEN TC 287 – GEOGRAFSKE INFORMACIJE IN USM TC GIG CEN TC 287 – GEOGRAPHICAL INFORMATION AND USM TC GIG 322
 • Radoš Šumrada: PREDLOG EVROPSKEGA STANDARDA ZA ČASOVNE PODATKE EUROPEAN STANDARD PROPOSAL FOR TEMPORAL GEOGRAPHIC DATA 329
 • Radoš Šumrada, PREDLOG EVROPSKEGA STANDARDA ZA GEOMETRIJSKE Miran Ferlan: PODATKE EUROPEAN STANDARD PROPOSAL FOR GEOMETRY OF GEOGRAPHIC DATA 334
 • Miran Ferlan PREDLOG EVROPSKEGA STANDARDA ZA POLOŽAJNE PODATKE et al: EUROPEAN STANDARD PROPOSAL FOR GEOGRAPHIC DATA POSITION 343
 • Radoš Šumrada: PREDLOG EVROPSKEGA STANDARDA ZA PRENOS PODATKOV EUROPEAN STANDARD PROPOSAL FOR GEOGRAPHIC DATA TRANSFER 348
 • Radoš Šumrada: TEMPUS PROJEKT ZA IZBOLJŠANJE IZOBRAŽEVANJE O OKOLJU IN INFRASTRUKTURI TEMPUS PROJECT ON IMPROVED EDUCATION ON ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE 357
 • Božidar Kanajet: GEODEZIJA NA HRVAŠKEM SURVEYING ON CROATIA 360
 • 40 LET GEODETSKEGA VESTNIKA 40 YEARS OF THE GEODETIC JOURNAL GEODETSKI VESTNIK
 • Zveza geodetov OBELEŽENJE 40 LET GEODETSKEGA VESTNIKA NA Slovenije: 29. GEODETSKEM DNEVU V PORTOROŽU 40 YEARS OF GEODETSKI VESTNIK ON THE 29TH GEODETIC DAY IN PORTOROŽ 364
 • Bojana Leskovar: V GEODETSKEM VESTNIKU JE UJET RAZVOJ SLOVENSKE GEODEZIJE SLOVENE SURVEYING DEVELOPMENT CAPTURED IN THE GEODETSKI VESTNIK 365
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Božidar Kanajet: BORIS APSEN – PRVI DOKTOR GEODETSKE ZNANOSTI UNIVERZE V ZAGREBU BORIS APSEN – THE FIRST DOCTOR OF SURVEYING SCIENCE AT THE UNIVERSITY OF ZAGREB 369
 • Adrijana Car, POLETNA ŠOLA S PODROČJA GEOGRAFSKIH INFORMACIJ Stephan Winter: SUMMER INSTITUTE IN GEOGRAPHIC INFORMATION 369
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1997 SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1997 371
 • Vincenc Rajšp, SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787, 2. ZVEZEK Majda Ficko: SLOVENIA ON THE MILITARY MAP 1763-1787, 2ND ISSUE 372
 • GITC bv: POMEMBEN DOGODEK NA PODROČJU GEODEZIJE ZA VELIKO BRITANIJO V LETU 1997
 • MAJOR SURVEYING EVENT FOR UNITED KINGDOM IN 1997 374
 • Božidar Kanajet: GEODETSKA ZBIRKA V TEHNIČNEM MUZEJU MESTA ZAGREBA SURVEYING EXPOSITION AT THE TECHNICAL MUSEUM IN THE CITY OF ZAGREB 375
 • Božena Lipej: 10 LET GEODETSKIH PLANINSKIH POHODOV 10 YEARS OF SURVEYING MOUNTAINEERING MARCH 377
 • Božena Lipej: KORNATI '96 – 10. GEODETSKI PLANINSKI POHOD KORNATI '96 – 10TH SURVEYING MOUNTAINEERING MARCH 379
 • Božena Lipej: TELETEKST – GEOGRAFIJA IN GEODEZIJA TELETEXT – GEOGRAPHY AND SURVEYING 385
 • BIBLIOGRAFIJA GEODETSKEGA VESTNIKA BIBLIOGRAPHY OF THE GEODETSKI VESTNIK 387
 • NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 393

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC