naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1994/2 (Let. 38/2)

 • Vsebina
 • UVODNIK
 • EDITORIAL
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE FROM SCIENCE AND PROFESSION
 • Tomaž Ambrožič, IZRAVNAVA GEODETSKIH MREŽ Z RAZCEPOM PO SINGULARNIH
 • Goran Turk: VREDNOSTIH SURVEYING NETS ADJUSTMENT BY SINGULAR VALUE DECOMPOSITION 67
 • Vasja Bric et al: TOWARDS 3D-GIS: EXPERIMENTING WITH A VECTOR DATA
 • STRUCTURE PROTI TRIDIMENZIONALNEMU GIS-U: EKSPERIMENTIRANJE S STRUKTURO VEKTORSKIH PODATKOV 74
 • Radoš Šumrada: MODELI RAZVOJA PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
 • MODELS OF DEVELOPMENT OF A SPATIAL INFORMATION SYSTEM 84
 • Radoš Šumrada: OBJEKTNO ORIENTIRANI MODEL PODATKOVNE BAZE GIS/LIS-A
 • OBJECT – ORIENTED GIS/LIS DATABASE MODEL SYSTEMS 93
 • Radoš Šumrada: OBJEKTNO USMERJENI STANDARDI ZA PODATKOVNE BAZE GIS/LIS-A
 • OBJECT – ORIENTED STANDARDS FOR GIS/LIS DATABASES 103
 • Mojca Glinšek, PERSPEKTIVE GEODETSKE DOKUMENTACIJE V INFORMACIJSKEM Jože Kos: SISTEMU VARSTVA OKOLJA PROSPECTS OF SURVEYING DOCUMENTATION IN ENVIRONMENT PROTECTION INFORMATION SYSTEM 109
 • Aleš Breznikar: REFRAKCIJSKI VPLIVI PRI NIVELMANU REFRACTION INFLUENCES WITH LEVELLING 116
 • PREGLEDI NEWS REVIEW
 • Gregor Lobnik, ŠOLANJE NA PODROČJU GEODEZIJE Samo Jakljič: SURVEYING SCHOOLING 124
 • Joc Triglav: O ZAJEMU DIGITALNIH PODATKOV ON DIGITAL DATA CAPTURE 129
 • Adrijana Car: GEOLIS III GEOLIS III 134
 • OBVESTILA IN NOVICE NOTICES AND NEWS
 • Tomaž Banovec: V ZDA SO DOVOLILI UPORABO SATELITSKIH SLIK IN FOTOGRAFIJ VISOKE PODROBNOSTI SATELLITE PICTURES AND HIGH RESOLUTION PHOTOS USE ALLOWED IN THE U.S.A. 137
 • Božena Lipej: POMEMBNEJŠI SIMPOZIJI IN KONFERENCE V LETU 1994 SYMPOSIA AND CONFERENCES OF IMPORTANCE IN 1994 137
 • Božo Demšar: V PREMISLEK TO BE CONSIDERED 139
 • Igor Karničnik: EKSKURZIJA V ZDA IN KANADO EXCURSION TO THE U.S.A. AND CANADA 141
 • Božena Lipej: ELBA '94 – 8. GEODETSKI PLANINSKI POHOD 8TH SURVEYING MOUNTAINEERING MARCH 141
 • Zveza geodetov OGLASI V GEODETSKEM VESTNIKU Slovenije: ADVERTISEMENTS IN GEODETSKI VESTNIK 147

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC