naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1990/1 (Let. 34/1)

 • Vsebina
 • SEZNAM REFERATOV
 • 1. Tomaž Banovec: Nekateri poudarki razvojne strategije geodetske dejavnosti 7
 • 2. Stanko Majcen: Izvedba nalog geodetske službe ter uporaba podatkov geodetske službe 19
 • 3. Miroslav Črnivec, Rudi Zavrl: Statusna in razvojna vprašanja Geodetskega zavoda RS 31
 • 4. Janez Kobilica: Geodetska dejavnost in služba ter njuni uporabniki 35
 • 5. Dr. Marija Bogataj, Samo Drobne: Vloga geodezije pri reševanju ekoloških problemov 41
 • 6. Mag. Božena Lipej: Geoinformacijske perspektive z izhodiščem v geodeziji 51
 • 7. Janez Kifnar: Razvoj dejavnosti geodetske službe in geoinformacijski sistem 55
 • 8. Andrej Bilc: Tehnološki razvoj in opremljanje Geodetskega zavoda RS 59
 • 9. Dr. Florijan Vodopivec: Novosti v merskem instrumentariju – teodolitih 63
 • 10. Mag. Dušan Kogoj: Stanje razvoja elektronskih razdaljemerov 73
 • 11. Bojan Stopar: Električno merjenje neelektričnih količin 79
 • 12. Miran Kuhar: Osnove sistema GPS 87
 • 13. Mag. Božo Koler: Avtomatsko zajemanje podatkov pri nivelmanu 97
 • Mag. Božo Koler: Pravna ureditev poožaja geodezije v inženirstvu in pripadajoči standardi v ZRN, ČSFR in pri nas 107
 • 14. Mateja Rihtaršič: DMR – Da ali ne 119
 • 15. Anton Lesar: Vizija razvoja zemljiškega katastra 129
 • 16. Mag. Matjaž Hribar, Aleš Šuntar: GIS – danes v Sloveniji 133
 • 17. Tomaž Banovec: Uporaba geoinformacijske tehnologije UGIT 139
 • 18. Mag. Vesna Ježovnik: Problematika in financiranje višješolskega študija ob delu 147
 • 19. Dr. Peter Šivic: Usmeritve v raziskovanju in izobraževanju 149
 • ČLANKI:
 • Mag. Božena Lipej: Potopis 4. geodetskega planinskega pohoda na italijanske ognjeniške otoke

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC