naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1986/3 (Let. 30/3)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 173
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Posedanja na Ljubljanskem barju (dr. Florijan Vodopivec) ......................... 177
 • - Praktičen način vpisa enotne matične številke občanov v operat zemljiškega katastra na Geodetski upravi v Novem mestu (Alojz Pucelj) ............................... 188
 • - Nekateri vidiki gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v ZR Nemčiji (dr. Albin Rakar) ........ 191
 • - Ali lahko geodetska služba kaj več prispeva za primernejša imena krajev in ulic? (Alojz Pucelj) .......................................................... 199
 • - Posvetovanje o stanju in razvoju raziskav na področju daljinskega zaznavanja v Jugoslaviji ............................................................ 201
 • - Delovanje informacijskih sistemov Urbisa v Novem Sadu (Janez Kobilica) .............. 203
 • - In memoriam .......................................................... 206
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI
 • - Naša kartografska dejavnost ............................................... 207
 • - Imenovanja na oddelku za geodezijo ......................................... 216
 • - Geodetska služba na Bavarskem ............................................ 217
 • - Posvet geodetov v Celovcu ................................................ 220
 • - Mednarodno srečanje geodetov na Madžarskem ................................ 225
 • - Novi učbeniki za usmerjeno izobraževanje ..................................... 227
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE
 • - Javna tribuna ZGS ...................................................... 232
 • - Zveza geodetov Slovenije in publicistična dejavnost .............................. 241
 • - Intervju .............................................................. 245
 • IZVLEČKI .................................................................. 269

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC