naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1986/2 (Let. 30/2)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ........................................................ 73
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Opazovanje recentnih tektonskih premikov v Karavankah v letih 1977-84 (Marjan Jenko) ... 77
 • - Srečanje s Halleyevim kometom (Bogdan Kilar) .................................. 82
 • - Aktivnosti na področju poslovanja zemljiške knjige in zemljiškega katastra, evidence nepremičnin (Vlado Kolman) ............................................... 91
 • - Avtomatizacija kartografske generalizacije (Vida Bitenc) ........................... 96
 • - Uporaba nemerskih kamer v bližnjeslikovni fotogrametriji (Mojca Kosmatin) ........... 101
 • - Optični profilograf (Florijan Vodopivec) ....................................... 108
 • - Geodetsko sodno izvedenstvo (Matija Klarič) ................................... 115
 • - Povezovanje in integriranje nekaterih večnamenskih baz podatkov ter njihova teritorializacija za potrebe prostorskega planiranja (Ljubica Djordjević) ................ 120
 • - Izvlečki iz referatov seminarja Baze podatkov in njih metode uporabe ................ 131
 • - Iz upravne prakse (Stanko Pristovnik) ........................................ 133
 • - In memoriam .......................................................... 135
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI
 • - Intervju .............................................................. 136
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 147
 • IZVLEČKI .................................................................. 165

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC