naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1986/1 (Let. 30/1)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ......................................................... 3
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - 18. geodetski dan, pozdravni govori ........................................... 4
 • - Zemljiški kataster v Avstriji ( Friedrich Hrbek) .................................... 6
 • - Nekateri vidiki prihodnje ureditve posebnih postopkov v Zakonu o zemljiškem katastru (Stanko Pristovnik) ........................................................ 9
 • - Diskusijski prispevek k obnovi zemljiškega katastra (Tomaž Banovec) .................. 17
 • - Definicija parcele (Marijana Černe) ........................................... 24
 • - Vertikalno snemanje prometnih nesreč (Peter Šivic) .............................. 28
 • - Informacijska vrednost geodetskih načrtov ( Boris Bregant) ......................... 34
 • - Raziskava ploskve geoida v SR Sloveniji (Florijan Vodopivec) ........................ 38
 • - Netopografska fotogrametrija – aplikacije (Dušan Mravlje) ......................... 40
 • - Uporaba laserske elektrografije pri računalniškem stavljenju tekstov in slik ter pri računalniški kartografiji (Janko Rozman) ....................................... 42
 • - Poenotenje in predlog za izdelavo tematskih pogojnih znakov za različne evidence v občini, regiji in republiki na kartah v različnih merilih (Janko Rozman) ....................... 43
 • - Projekt PROZEK (Janez Berce) ............................................... 45
 • - Zaključki 18. Dneva geodetov ............................................... 46
 • - In memoriam ........................................................... 47
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI
 • - Intervju ............................................................... 52
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ......................... 59
 • IZVLEČKI ................................................................... 67

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC