naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1983/2-3 (Let. 27/2-3)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ........................................................ 63
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Avtomatizacija v geodeziji ................................................. 64
 • - Sklepi s posvetovanja ''Avtomatizacija v geodeziji'' 3. in 4. junija 1983 na Bledu .......... 65
 • - Baze podatkov in informacijski sistemi, pomembni za geodetsko stroko (Tomaž Banovec) ... 66
 • - Avtomatizacija v geodeziji (Jože Korpič) ........................................ 70
 • - Avtomatizacija v kartografiji (Nedjeljko Frančula) ................................ 76
 • - Izvlečki pomembnejših referatov s posveta '' Avtomatizacija v geodeziji'' Bled, junij 1983.... 81
 • - Stališča s 15. geodetskega dne v Slovenj Gradcu ................................. 83
 • - Ocena natančnosti ic astrogeodetske mreže, izmerjenih v Sloveniji v letih 1975-1981 (Marjan Jenko) ......................................................... 85
 • - Mikroračunalniško krmiljeni razdaljemer - dopolnitev Zeissovega koordimetra F (Cveto Pečar) .......................................................... 103
 • - Dosedanja prizadevanja za vzpostavitev katastra zgradb (Jožefa Švarc) ................ 105
 • - Nastavitev in posodabljanje podatkov katastra stavb v sestavi evidence nepremičnin (Boris Bregant) ......................................................... 109
 • - In memoriam .......................................................... 112
 • - Geodetska zbirka (Peter Svetik) ............................................ 113
 • NOVI PREDPISI, RAZISKAVE, KNJIGE , PUBLIKACIJE .................................... 115
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI ................................................. 116
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 117
 • IZVLEČKI .................................................................. 121

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC