naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1980/1 (Let. 24/1)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ......................................................... 3
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Posvetovanje o znanstvenoraziskovalnem delu in izobraževanju kadrov v geodetski stroki s kratko vsebino referatov (Peter Svetik) ........................................ 5
 • - Uvodni referat (Milan Naprudnik) ............................................ 12
 • - Raziskovalno delo v SR Sloveniji od leta 1972 dalje (Miroslav Črnivec) .................. 17
 • - Informacijski sistemi, znanstvenoraziskovalno delo, geodezija (Tomaž Banovec) .......... 23
 • - Inštitut geodetskega zavoda SRS – primer geodetske raziskovalne organizacije (Jure Beseničar) 29
 • - Izobraževanje geodetskih kadrov za opravljanje del in nalog v občinskih geodetskih upravah, vezanih na upravni postopek (Vlado Kolman) ................................... 31
 • - Organizacija geodetske znanstvene dejavnosti na podlagi samoupravnih dogovorov (Ivan Čuček) ............................................................ 34
 • - O organiziranju in financiranju raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji s poudarkom na geodeziji (Peter Svetik) .................................................... 36
 • - Problematika usklajevanja podatkov zemljiškega katastra s podatki zemljiške knjige (Stanko Pristovnik) ....................................................... 44
 • - Pregled kartografske dejavnosti v tretjem in četrtem tromesečju 1979 (Peter Svetik) ...... 54
 • - Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov (Peter Svetik)..................... 56
 • NOVI PREDPISI, RAZISKAVE, KNJIGE , PUBLIKACIJE ..................................... 60
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI .................................................. 66
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ......................... 74
 • IZVLEČKI ................................................................... 89

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC