naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1979/3 (Let. 23/3)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem .......................................................... 169
 • Posvetovanje o produktivnosti v geodetski stroki. Pozdravni govor predsednika ZGIG Jugoslavije (prevedel Vlado Kolman) .............................................. 171
 • Zaključki posvetovanja (prevedel Vlado Kolman) ..................................... 175
 • Svobodna menjava dela, srednjeročni plani in geodetska služba (Stanko Majcen) ............. 177
 • Branko Korošec – Naš prostor v času in projekciji (Svetozar Ilešič) ........................ 179
 • Naš prostor v času in projekciji (Branko Korošec) ..................................... 183
 • ROTE – Domžale (Peter Svetik) .................................................. 185
 • Sodelovanje geodetske in statistične službe (Aleš Seliškar) .............................. 191
 • Razmišljanja o planiranju v občinah (Franc Jenič) ..................................... 196
 • Dejavnost geodetske službe v pripravah za prosto cono na Krasu (Zorko Ukmar) .............. 198
 • Integralna vloga preglednega dela katastra komunalnih naprav v načrtovanju razvoja. P-KKN (Ivan Urh) ............................................................ 203
 • Evropski seminar o informacijskih sistemih za regionalno-prostorsko planiranje Madrid 11. – 15. junija 1979 (Milan Naprudnik) ........................................... 207
 • Mnenja in predlogi k raziskavam – raziskovalnim nalogam (Ivan Golorej) ................... 209
 • Slovesnosti ob 35-letnici geodetske službe v SR Sloveniji – Krško (Peter Svetik) ............... 211
 • Karta mesta Murska Sobota (Vili Kos) ............................................. 217
 • O pisavi in prevajanju tujk v geodetski dejavnosti – nadaljevanje (Ivan Golorej) .............. 223
 • O nekem jubileju (Bogdan Rihar) ................................................ 226
 • Iz upravne prakse (Stanko Pristovnik) ............................................. 228
 • Pregled kartografske dejavnosti v prvem in drugem tromesečju 1979 (Peter Svetik) ........... 231
 • Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ............................................... 234
 • Vlahu Mohorčiču v spomin (Mano Seifert) ......................................... 241
 • V spomin Borisu Kožuhu (Jože Umek) ............................................. 242
 • Novi predpisi, raziskave, knjige , publikacije ........................................ 243
 • Iz dela Zveze geodetov Slovenije in dela Zveze GIG Jugoslavije ........................... 245
 • Razne novice in zanimivosti .................................................... 249
 • Izvlečki

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC