naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1978/2 (Let. 22/2)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem ........................................................... 67
 • QUO VADIS – Kartografija (Peter Svetik) ............................................ 69
 • Dolžinska komparatorska baza SRS v Logatcu (dr. Florijan Vodopivec) ...................... 88
 • Strokovna ekskurzija na Švedsko (Gojmir Mlakar) ..................................... 99
 • Uvajanje nove evidence o zgradbah Kataster stavb (Ivan Urh) ........................... 104
 • Pregledna karta občine v merilu 1 : 50 000 (Vili Kos) .................................. 107
 • Pregledna karta občine Krško (Franc Jenič) ......................................... 109
 • Matematično statistične metode v geodeziji – strokovno posvetovanje v Dresdenu – DDR
 • (dr. Florijan Vodopivec) ....................................................... 110
 • Popis geodetskih kadrov v SR Sloveniji (Ivan Urh) .................................... 112
 • Ob podpisu samoupravnega sporazuma o skupnosti geodetskih OZD SR Slovenije (Janez Juvan) .. 114
 • Sodelovanje zagotavljanje uspešno delovanje (Janez Juvan) ............................. 116
 • Posvetovanje v Ohridu (Ivan Štupar) .............................................. 118
 • Pregled kartografskih dejavnosti v zadnjem tromesečju leta 1977 (Peter Svetik) .............. 124
 • Pregled kartografske dejavnosti v prvem tromesečju leta 1978 (Peter Svetik) ................ 126
 • Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ............................................... 128
 • V spomin Stanku Brinšku ...................................................... 135
 • Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ......................................... 136
 • Razne novice in zanimivosti .................................................... 137
 • Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije .............................. 142
 • Izvlečki ................................................................... 149

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC