naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1973/3-4 (Let. 17/3-4)

 • Vsebina
 • Klarič Matija: Zemljiški kataster – zemljiška knjiga .................................... 2
 • Ivan Urh: Ob rob razprav o novem ''Zakonu o temeljni geodetski izmeri'' ............... 11
 • Ivan Urh: Informacija o potrebi, namenu in načinu postavitve katastra zgradb ............ 16
 • Ivan Golorej: Povečanje natančnosti topografsko- katastrskih izmeritev ................... 18
 • Ivan Golorej: Fotogrametrična konferenca v Budimpešti .............................. 24
 • Ivan Golorej: Fotogrametrični teden v Stuttgartu, ZRN ............................... 25
 • Gojmir Mlakar: Obnovitev uničene in določitev sporne posestne meje ..................... 28
 • Gojmir Mlakar: Priporočila s posvetovanja na temo: Zemljiški kataster – zemljiška knjiga ........ 35
 • Zapisnik občnega zbora Ljubljanskega geodetskega društva .............................. 38
 • Poročilo o delu Ljubljanskega geodetskega društva .................................... 40
 • Boris Kren: Skupščina Zveze GIG Slovenije v Dobrni, ter 7. geodetski dan ................. 42
 • Poročilo za skupščino Zveze GIG Slovenije v Dobrni .................................... 42
 • Rotar Jože: Možnost fotografskih povečav in pomanjšav kart Slovenije 1:400.000 in 1:750.000 ...................................................... 49
 • Obvestila................................................................... 50
 • Zapisnik s skupščine Zveze GIG Slovenije v Dobrni ..................................... 50
 • Blagajniško poročilo od 1. 12. 1971.do 10. 12. 1973 ................................... 56
 • Predračun za leto 1974 in 1975 .................................................. 57
 • Spremembe in dopolnitve statuta Zveze GIG Slovenije ................................. 57
 • Geodetski smučarski dan ....................................................... 59

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC