naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Utilization L2C code for determination of user’s position

Uporaba kode L2C za določitev uporabnikovega položaja

Author(s):

Kamil Krasuski, Damian Wierzbicki

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.789-808

Citation:

Kamil Krasuski, Damian Wierzbicki (2015). Utilization L2C code for determination of user’s position. | Uporaba kode L2C za določitev uporabnikovega položaja. Geodetski vestnik, 59 (4), 789-808. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.789-808

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC