naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vrednotenje kmetijskih zemljišč pri komasacijah v okolju GIS

Land consolidation appraisal of agricultural land in the GIS environment

Author(s):

Stojanka Branković, Ljiljana Parezanović, Dragiša Simović

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.320-334

Citation:

Stojanka Branković, Ljiljana Parezanović, Dragiša Simović (2015). Vrednotenje kmetijskih zemljišč pri komasacijah v okolju GIS. | Land consolidation appraisal of agricultural land in the GIS environment. Geodetski vestnik, 59 (2), 320-334. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.320-334

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC