naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Professional discussion
Peer reviewed articles
Announcements
Peer reviewed articles
Scientific and professional articles
Opinions and suggestions
Scientific and professional articles

Edin Mazić, Nedim Tuno, Simona Savšek, Dušan Kogoj

233-244

OPTIMAL SIGHTING DISTANCE OF A LEICA GEO-SYSTEMS DNA03 DIGITAL LEVEL

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.233-244

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj

415-426

FROM REG ELTA TO SPATIAL STATION: FOUR DECADES OF ZEISS ELECTRONIC TACHEOMETERS (TRIMBLE)

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.415-426

Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj

701-712

DETERMINATION OF THE NONVERTICALITY OF HIGH CHIMNEYS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.701-712

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Aleš Marjetič, Dušan Kogoj

643-660

OVERVIEW OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TACHYMETERS LEICA GEOSYSTEMS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.643-660

Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj

450-468

REALISATION OF GEODESY IN GEOTECHNICS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.450-468

Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar

31-45

GEODESY IN GEOTECHNICS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.031-045

Marko Mataija Valh, Aleš Marjetič, Vesna Ježovnik, Dušan Kogoj

TESTIRANJE VIŠJIH STOPENJ AVTOMATIZACIJE ELEKTRONSKIH TAHIMETROV (in Slovene)

Marko Mataija Valh, Aleš Marjetič, Vesna Ježovnik, Dušan Kogoj

AVTOMATSKI ELEKTRONSKI TAHIMETRI ALI KAM VODI RAZVOJ TPS SISTEMOV (in Slovene)

Mojca Kosmatin Fras, Rok Vezočnik, Tomaž Gvozdanović, Dušan Kogoj

AVTOMATIZACIJA CELOTNEGA POSTOPKA RELATIVNE ORIENTACIJE STEREOPARA (in Slovene)

Mojca Kosmatin Fras, Rok Vezočnik, Tomaž Gvozdanović, Dušan Kogoj

COMPLETE AUTOMATION OF THE RELATIVE ORIENTATION OF A STEREOPAIR (in Slovene)

Bojan Stopar, Božo Koler, Dušan Kogoj, Oskar Sterle, Tomaž Ambrožič, Simona Savšek

SAFIĆ, MIRAN KUHAR, DALIBOR RADOVAN - GEODETSKA DELA NA NOVI MAREOGRAFSKI POSTAJI KOPER (in Slovene)

Blaž Mozetič, Dušan Kogoj, Tomaž Ambrožič

UPORABNOST IZBRANIH METOD DEFORMACIJSKE ANALIZE NA PRAKTIČNIH PRIMERIH GEODETSKIH MREŽ (in Slovene)

Sonja Bogatin, Dušan Kogoj

PREGLED MODELOV VREDNOTENJA GEODETSKIH KONTROLNIH MERITEV (in Slovene)

Sonja Bogatin, Dušan Kogoj

UPORABA KALMANOVEGA FILTRA V TERESTRIČNI GEODEZIJI (in Slovene)

Florjan Vodopivec, Dušan Kogoj

NOV NAČIN PRECIZNE STABILIZACIJE GEODETSKIH TOČK ZA OPAZOVANJE PREMIKOV (in Slovene)

Dušan Kogoj, Gregor Bilban, Sonja Bogatin

TEHNIČNE LASTNOSTI TAHIMETROV LEICA GEOSYSTEMS (in Slovene)

Jure Podbevšek, Janez Gorišek, Mitja Lakner, Dušan Kogoj

PLANIŠKA LETALNICA Z VIDIKA GEODEZIJE (in Slovene)

Education
Opinions and suggestions
Scientific and professional articles
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC