naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1972/4 (Vol. 16/4)

 • Vsebina
 • Boris Kren: 6. geodetski dan ..................................................... 1
 • Dušan Mravlje: Diferencialno redresiranje ........................................... 3
 • Janez Jemec: Fotointerpretacija – dejavnost prihodnosti ................................. 9
 • Milan Naprudnik, Miroslav Črnivec: Poročilo o sestanku skupine ''Kartografija'' ............... 13
 • Peter Svetik: Posvetovanje o avtomatizaciji v geodeziji ................................. 16
 • Boris Kren: Publikacija '' Geodezija v ST Sloveniji'' ..................................... 18
 • Ivan Golorej: Geodetska terminologija ............................................. 20
 • Zlatko Lavrenčič: Maribor je dobil novo karto 1:5000 .................................. 23
 • Zlatko Lavrenčič: Karta občine Lenart 1:100.000 ...................................... 24
 • Ivan Gaber: Še o vzdrževanju geodetskih evidenc ..................................... 25
 • Informacije:
 • - Izgradnja centralne tehniške knjižnice in Doma ZIT .................................. 28
 • - Tov. Krvina Zdravko obiskal Geodetski zavod SRS ................................... 28
 • - Kataster in njegov pomen .................................................... 28
 • - Vodje komisij FIG-a ......................................................... 29
 • - Naslednja zasedanja FIG-a .................................................... 29
 • Zapisnik 8. seje razširjenega predsedstva GIG Slovenije ................................. 29
 • 2. sestanek sekcije za kartografijo – poročilo ......................................... 31
 • Peter Svetik: Jubilejna in delovna skupščina Zveze GIG Jugoslavije ......................... 35
 • Bogomiru Čibeju v spomin ...................................................... 36

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC