naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vektorizacija poteka daljnovodnih vodnikov s houghovo transformacijo iz podatkov aero- in terestričnega laserskega skeniranja

Extraction of power lines from airborne and terrestrial laser scanning data using the hough transform

Author(s):

Dejan Grigillo, Samo Ozvaldič, Anja Vrečko, Mojca Kosmatin Fras

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.246-261

Citation:

Dejan Grigillo, Samo Ozvaldič, Anja Vrečko, Mojca Kosmatin Fras (2015). Vektorizacija poteka daljnovodnih vodnikov s houghovo transformacijo iz podatkov aero- in terestričnega laserskega skeniranja. | Extraction of power lines from airborne and terrestrial laser scanning data using the hough transform. Geodetski vestnik, 59 (2), 246-261. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.246-261

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC