naslovnica

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Segmentacija in vrednostni okvir preferenc potencialnih kupcev stanovanj

Segmentation and the Value Frame of Buyers of Residential Apartments

Author(s):

Domen Nahtigal, Bojan Grum

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.071-101

Citation:

Domen Nahtigal, Bojan Grum (2015). Segmentacija in vrednostni okvir preferenc potencialnih kupcev stanovanj. | Segmentation and the Value Frame of Buyers of Residential Apartments. Geodetski vestnik, 59 (1), 71-101. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.071-101

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC