naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Avstrijski zemljiški kataster: od prvih začetkov do sodobnega zemljiškega informacijskega sistema

The Austrian land cadastre: from the earliest beginnings to the modern land information system

Author(s):

Anka Lisec, Gerhard Navratil

Abstract:

Keywords:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.482-516

Citation:

Anka Lisec, Gerhard Navratil (2014). Avstrijski zemljiški kataster: od prvih začetkov do sodobnega zemljiškega informacijskega sistema. | The Austrian land cadastre: from the earliest beginnings to the modern land information system. Geodetski vestnik, 58 (3), 482-516. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.482-516

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC