naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Education

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 12. 2009 DO 28. 2. 2010 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 9. 2009 DO 30. 11. 2009 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 6. 2009 DO 31. 8. 2009 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 3. 2009 DO 31. 5. 2009 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 30. 11. 2008 DO 28. 2. 2009 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1.9.2008 DO 30.11.2008 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1.6.2008 DO 31.8.2008 (in Slovene)

Tanja Jesih

OBVESTILO O RAZPISU ZA VPIS ZA Š. L. 2008/09 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1.3.2008 DO 31.5.2008 (in Slovene)

Tanja Jesih

VPIS V ŠOLSKEM LETU 2008/09 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 01. 12. 2007 DO 29. 02. 2008 (in Slovene)

Tanja Jesih

USTANOVLJEN JE KLUB DIPLOMANTOV FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 01. 09. 2007 DO 30. 11. 2007 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 01. 06. 2007 DO 31. 08. 2007 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 03. 2007 DO 31. 05. 2007 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 12. 2006 DO 28. 2. 2007 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 9. 2006 DO 30. 11. 2006 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 6. 2006 DO 31. 8. 2006 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 3. 2006 DO 31. 5. 2006 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 12. 2005 DO 28. 2. 2006 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 09. 2005 DO 30. 11. 2005 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 06. 2005 DO 31. 08. 2005 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1.03. 2005 DO 31. 05. 2005 (in Slovene)

Tanja Jesih

KAKO BO Z VPISOM 1. LETNIK GEODEZIJE V ŠOLSKEM LETU 2005/06 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 1. 12. 2004 DO 28. 02. 2005 (in Slovene)

Tanja Jesih, Bojan Stegenšek, Aleš Berce

PODELITEV DIPLOM (in Slovene)

Tanja Jesih

PRIPRAVA ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2005/2006 (in Slovene)

Tanja Jesih, Anton Prosen, Bojan Stegenšek

INFORMATIVNI DAN (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG V ČASU OD 15.9. DO 30.11.2004 (in Slovene)

Tanja Jesih

PODELITEV DIPLOM 2004 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA FGG, ODDELKU ZA GEODEZIJO V ČASU OD 1.6. DO 15.9.2004 (in Slovene)

Tanja Jesih

SEZNAM DIPLOM NA FGG, ODDELKU ZA GEODEZIJO V ČASU OD 1.1. DO 31.5.2004 (in Slovene)

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC