naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1984/3 (Vol. 28/3)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ........................................................ 65
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Karta in informiranje (Marjan Podobnikar) ..................................... 66
 • - Za vso Slovenijo so izdelani načrti v merilu 1 : 5 000 oziroma 1 : 10 000 (Ivan Golorej) ...... 69
 • - Prenos posestne meje iz katastrskih načrtov v merilu 1 : 2880 v naravo (Ivan Čuček) ....... 71
 • - Prenos mejnikov katastrskih občin grafične meje v merilu 1 : 2880 (Janez Obreza) ........ 77
 • - Določitev parametrov (a, b) premice z izravnavo po metodi najmanjših kvadratov, s pogojem, da premica poteka skozi točko T (Y, X) (Miroslav Logar) ................... 79
 • - Najstarejše diplomsko delo iz geodetske astronomije v Sloveniji (dr. Bogdan Kilar) ........ 84
 • - Kratko poročilo o kongresu mednarodnega združenja za fotogrametijo in daljinsko zaznavanje (dr. Jure Beseničar) .............................................. 87
 • - Obiski v Celovcu in Kranju (Žiga Drinovc) ...................................... 121
 • - Geodetsko srečanje na Dunaju ( Žiga Drinovc) .................................. 122
 • - Karl Marčič je bil doma iz Litije (Vinko Belko) ................................... 126
 • - In memoriam .......................................................... 131
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI ................................................. 132
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 136
 • IZVLEČKI .................................................................. 139

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC