naslovnica

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1983/4 (Vol. 27/4)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ....................................................... 133
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • 16. Geodetski dan – slavnostni del
 • - Vključevanje geodetske službe v družbeni sistem informiranja, posebej z vidika opredelitve prostorskih enot (Aleš Seliškar, Janez Kifnar).......................... 134
 • - Podatki o lastnostih in rabi prostora z vidika osnovnih, zbirnih in preglednih evidenc (Anton Prosen) ......................................................... 145
 • - Strokovne podlage za prostorsko planiranje in njihovo vključevanje v evidence geodetske službe (Marija Lukačič) ........................................... 150
 • - Operativni načini vključevanja geodetske službe v družbeni sistem informiranja v občini (Janez Kobilica) ........................................................ 156
 • - Nekatere potrebe prostorskega načrtovanja po prostorskih enotah in evidencah (Zlatko Lavrenčič) ....................................................... 160
 • - Poskus oblikovanja izhodišč za nastavitev evidence stavbnih zemljišč (Albin Rakar) ....... 165
 • - Možnosti ažurnega informiranja v občinskem merilu z avtomatizirano kartografijo (Janko Rozman) ........................................................ 171
 • - Sodelovanje geodetske službe pri pripravi strokovnih podlag za izvajanje zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti (Božena Lipej) ........... 174
 • - Poskus nastavitve evidence obstoječe rabe površin v občini Nova Gorica s poudarkom na razmejitvi gozdnih zemljišč od ostale rabe (Zalka Jereb) ......................... 177
 • - Razprava na 16. Geodetskem dnevu (Milan Naprudnik) ........................... 180
 • - Geodetska služba koroških občin pri opravljanju dejavnosti družbenega sistema informiranja (Vinko Pušnik) ............................................... 182
 • - Zaključki 16. Geodetskega dneva ........................................... 184
 • NOVI PREDPISI, RAZISKAVE, KNJIGE , PUBLIKACIJE .................................... 185
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI ................................................. 187
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 188
 • PREGLED GRADIVA, OBJAVLJENEGA V LETU 1983 PO AVTORJIH .......................... 196
 • IZVLEČKI .................................................................. 199

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC