naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1981/1 (Vol. 25/1)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ......................................................... 3
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Pomen in vloga mejnega ugotovitvenega postopka (Stanko Pristovnik) ................. 5
 • - Obnova zemljiškega katastra – dileme (Anton Lesar) ............................... 9
 • - Računalniški informacijski sistem zemljiškega katastra – novi pristopi (Marjan Gubenšek) ... 13
 • - Uvedba enotne matične številke občanov v zemljiški kataster (Janez Kifnar) ............. 33
 • - Problematika ob nastanitvi prostorskega katastrskega operata (Darko Marušič) .......... 36
 • - Današnje možnosti in vloga fotointerpretacije pri reviziji vrste rabe zemljišč za potrebe zemljiškega katastra (Andrej Bilc) ............................................ 39
 • - Nekaj misli o zemljiškokatastrskih izmerah v planu 1981-1985 (Jože Vovk) .............. 41
 • - Zemljiški kataster in komasacije kmetijskih zemljišč (Jože Avbelj) ..................... 43
 • - Obnova katastrskega načrta (Andrej Brvar) ..................................... 44
 • - Zemljiški kataster in stanovanjsko gospodarstvo (Boris Bregant) ...................... 45
 • - Ocena potrebnosti in možnosti izdelave preglednih katastrskih načrtov (PKN) (Anton Lesar, Darko Marušič) ............................................... 46
 • - Pregled zveznih, republiških in občinskih predpisov ( Peter Svetik) .................... 48
 • - In memoriam (Mano Seifert, Franc Lodrant) .................................... 59
 • NOVI PREDPISI, RAZISKAVE, KNJIGE , PUBLIKACIJE ..................................... 60
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI .................................................. 61
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ......................... 63
 • IZVLEČKI ................................................................... 66

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC