naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1978/4 (Vol. 22/4)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem .......................................................... 233
 • 11. geodetski dan (Stanko Majcen) ............................................... 235
 • Priprava prostorskih planov in vloga geodeta pri tem planiranju (Franc Jenič) ................ 241
 • Vloga geodetske službe in stroke v prostorskem vidiku družbenega planiranja (Milan Naprudnik) . 244
 • Geodetska služba in stroka v procesu družbenega planiranja (Tomaž Banovec) ............... 247
 • Geodetska dela v procesu izdelave zazidalnega načrta lokacijske dokumentacije in realizacije zazidalne zasnove na terenu (geodetski inženiring) (Franc Ules) .................. 250
 • Določanje deformacij pri obstoječih železniških predorih (Franc Černe) .................... 256
 • Sodobni pripomočki pri geodetskih delih v inženirstvu (dr. Florijan Vodopivec) ............... 260
 • Inženirska geodezija pri gradnji cest (Erik Jeglič) ..................................... 263
 • Vključevanje fotogrametrije na področje raziskav v gradbeništvu (Joče Boštjančič) ............ 266
 • Uporaba geodezije v inženirstvu pri gradnji elektrovodov (Dušan Vicentič) .................. 270
 • Gradnja jedrske elektrarne Krško (Dušan Vicentič).................................... 273
 • Razprave po referatih v zvezi s prostorskim planiranjem (Krško, 1978) ..................... 276
 • Izvlečki ................................................................... 281
 • Pregled gradiva objavljenega v letu 1978 po avtorjih .................................. 287

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC