naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1976/3 (Vol. 20/3)

 • Vsebina:
 • Uredništvo bralcem .......................................................... 129
 • Pogovor o tridesetletnici visokega študija geodezije v SR Sloveniji ........................ 131
 • Indok centri in geodezija (Tomaž Banovec) ......................................... 141
 • Nova temeljna gozdarska karta za G. G. Postojna (Milan Juvančič, Vili Kos) .................. 144
 • Predlog uskladitve temeljnih topografskih in zemljiško-katastrskih načrtov z izdelavo več delnih izrisov načrtov (Jože Avbelj)............................................ 149
 • XIII. mednarodni fotogrametrični kongres ISP, Helsinki 12.-23. julija 1976 (Ivan Golorej)........ 154
 • Uporaba statistke sistema delcev pri obdelavi podatkov (Miloš Tavzes) .................... 158
 • Pregled občinskih, republiških in zveznih predpisov, ki neposredno ali posredno zadevajo geodetsko dejavnost (Peter Svetik) ........................................ 164
 • Smernice za prihodnje naloge Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije kot družbeno-strokovne organizacije ............................................. 169
 • Resolucija o geodetski dejavnosti ................................................ 172
 • Pravilnik o urejanju, izdajanju in upravljanju Geodetskega vestnika ....................... 175
 • Novi predpisi, raziskave, knjige, publikacije ......................................... 181
 • Razne novice in zanimivosti .................................................... 183
 • Iz dela Zveze geodetov Slovenije in Zveze GIG Jugoslavije .............................. 187
 • Obvestila, razpisi, popravki ..................................................... 189
 • Izvlečki ................................................................... 193

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC