naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije 1973/2 (Vol. 17/2)

 • Vsebina
 • Razgovor z direktorjem Geodetske uprave SRS ........................................ 1
 • Boris Kren: Posvetovanje o snemanju, evidenci in katastru podzemnih komunalnih vodov in
 • drugih objektov in naprav ........................................... 3
 • Tomaž Banovec: Oprema za avtomatizirano kartografijo ................................ 5
 • Srečko Naraks: Policentrični ali centralistični razvoj geodezije v SR Sloveniji ................ 12
 • Tomaž Banovec: Tuširanje in tuši ................................................. 16
 • Novice iz ''Geodetske službe'' .................................................... 18
 • Ivan Golorej: Izdelava osnovne (gospodarske) karte iz ortofotografij (prevod) .............. 21
 • Sestanek sekcije za zemljiški kataster v Ljubljani ...................................... 22
 • Sestanek sekcije za zemljiški kataster v Velenju ....................................... 26
 • Tomaž Banovec: Poročilo o turneji po Zvezni republiki Nemčiji ........................... 30
 • Tomaž Banovec: Realizacija predloga za prostorsko informatiko in urejanje kartografskih dokumentov pri drugih ustanovah .................................... 35
 • Predlog uskladitve prizadevanja na področju raziskav v prostoru SRS ....................... 36
 • Tomaž Banovec: Sedma konferenca ICA ........................................... 38
 • Redni občni zbor društva GIG Celje ................................................ 39
 • Leopoldu Armiču In memoriam .................................................. 41
 • Razpisi – objave .............................................................. 42

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC