GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA
dr. Anka Lisec (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Slovenija)
Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 4768 560
e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ali This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PODROČNI UREDNIKI
Sandi Berk, urednik rubrike strokovne razprave
dr. Božo Koler, področni urednik za inženirsko geodezijo
dr. Mojca Kosmatin Fras, področna urednica za fotogrametrijo
dr. Klemen Kregar, področni urednik za geodezijo
dr. Božena Lipej, področna urednica za upravljanje in evidentiranje nepremičnin
dr. Krištof Oštir, področni urednik za daljinsko zaznavanje in geoinformatiko
dr. Bojan Stopar, področni urednik za satelitsko geodezijo in geofiziko
dr. Alma Zavodnik Lamovšek, področna urednica za načrtovanje in urejanje prostora


MEDNARODNI UREDNIŠKI ODBOR
dr. Ivan R. Aleksić (Univerza v Beogradu, Gradbena fakulteta, Beograd, Srbija)
dr. Janja Avbelj (Eumetsat, Darmstadt, Nemčija)
dr. Branislav Bajat (Univerza v Beogradu, Gradbena fakulteta, Beograd, Srbija)
dr. Tomislav Bašić (Univerza v Zagrebu, Fakulteta za geodezijo, Zagreb, Hrvaška)
dr. Giuseppe Borruso (Univerza v Trstu, DEAMS, Trst, Italija)
Miran Brumec (Inženirska zbornica Slovenije)
dr. Raffaela Cefalo (Univerza v Trstu, Oddelek za inženirstvo in arhitekturo, Trst, Italija)
dr. Vlado Cetl (EK, Skupno raziskovalno središče, Ispra, Italija)
dr. Joep Crompvoets (KU Leuven, Public Governance Institute, Leuven, Belgija)
dr. Marjan Čeh (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
dr. Walter Timo de Vries (Tehniška univerza München, München, Nemčija)
dr. Urška Demšar (Univerza St. Andrews, Velika Britanija)
dr. Samo Drobne (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
mag. Erna Flogie Dolinar (Geodetska uprava RS, Ljubljana, Slovenija)
dr. Thomas Kalbro (Kraljevi inštitut KTH, Stockholm, Švedska)
dr. Dušan Kogoj (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
dr. Žiga Kokalj (ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske re, Ljubljana, Slovenija)
dr. Miran Kuhar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
dr. Reinfried Mansberger (Univerza za naravoslovne in biotehniške vede, IVFL, Dunaj, Avstrija)
dr. Leiv Bjarte Mjøs (Visoka šola v Bergnu, Bergen, Norveška)
dr. Gerhard Navratil (Tehniška univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija)
Tomaž Petek (Geodetska uprava RS, Ljubljana, Slovenija)
dr. Dušan Petrovič (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
dr. Alenka Poplin (Iowa State University, College of Design, Ames, Iowa, ZDA)
dr. Andrea Pődör (Univerza Óbuda, Székesfehérvár, Madžarska)
dr. Anton Prosen (Ljubljana, Slovenija)
dr. Dalibor Radovan (Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija)
dr. Fabio Remondino (Fondazione Bruno Kessler, 3DOM, Trento, Italija)
dr. Miodrag Roić (Univerza v Zagrebu, Fakulteta za geodezijo, Zagreb, Hrvaška)
dr. Balázs Székely (Univerza Eötvösa Loránda, Budimpešta, Madžarska)
dr. Bojan Šavrič (ESRI Ltd, Redlands, Kalifornija, ZDA)
dr. Maruška Šubic Kovač (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija)
dr. Joc Triglav (Geodetska uprava RS, Murska Sobota, Slovenija)
dr. Mihaela Triglav Čekada (Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija)
dr. Arvo Vitikainen (Univerza Aalto, Aalto, Finska)
dr. John C. Weber (Grand Valley State College, Department of Geology, Allendale, Michigan, ZDA)
dr. Klemen Zakšek (Rosen Group, Lingen, Nemčija)

 

TEHNIČNO UREJANJE IN OBLIKOVANJE
dr. Mojca Foški, e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Barbara Trobec, e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr. Teja Koler Povh, e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


LEKTORIRANJE
Manica Baša


UREJANJE SPLETNIH STRANI
dr. Klemen Kozmus Trajkovski, e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.