Geodetski vestnik, 59 (2015), 4

nasl 59 4            

ebook

e-knjiga | e-book

English version

 

UVODNIK

 

Anka Lisec | KAJ VSE BI BILO TREBA ŠE STORITI …


Blaž Mozetič | ZEMLJOVID

 


RECENZIRANI ČLANKI

 

DOLOČITEV LOKALNEGA GEOMAGNETNEGA INDEKSA K

Rudi Čop, Damir Deželjin, Robert De Reggi

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.697-708

 

PREGLED ALGORITMOV IN PROGRAMSKE OPREME ZA SEGMENTACIJO OPTIČNIH DALJINSKO ZAZNANIH POSNETKOV

Andreja Švab Lenarčič, Nika Mesner, Krištof Oštir

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.709-722

 

DOSTOPNOST DO JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V LJUBLJANI PO METODI PTAL

Jernej Tiran, Luka Mladenovič, Simon Koblar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.723-735

 

VREDNOTENJE MODELOV TRANSFORMACIJE GEODETSKIH NAČRTOV

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.736-751

 

TOWARDS A MONITORING INFORMATION SYSTEM FOR TERRITORIAL ATTRACTIVENESS AND POLICY MANAGEMENT IN SOUTH EAST EUROPE (VZPOSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA SPREMLJANJE PRIVLAČNOSTI OBMOČIJ IN UPRAVLJANJA POLITIK V JUGOVZHODNI EVROPI)

Ljiljana Živković, Stefano Marani, Sandi Berk, Vesna Dežman Kete, Francesco Trapani, Gianandrea Esposito, Natalija Špeh, Đorđe Milić, Tijana Živanović, Blaž Barborič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.752-766

 

AN OVERVIEW OF SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL PROJECTS IN THE FIELD OF BASIC GEODETIC WORKS AT THE TERRITOR Y OF REPUBLIC OF CROATIA IN PERIOD FROM 1991-2009 (PREGLED ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH PROJEKTOV NA PODROČJU OSNOVNIH GEODETSKIH DEL NA OZEMLJU REPUBLIKE HRVAŠKE V OBDOBJU 1991–2009)

Marko Pavasović, Tomislav Bašić, Marijan Marjanović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.767-788

 

UTILIZATION L2C CODE FOR DETERMINATION OF USER'S POSITION (UPORABA KODE L2C ZA DOLOČITEV UPORABNIKOVEGA POLOŽAJA)

Kamil Krasuski, Damian Wierzbicki

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.04.789-808

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE

 

Sebastjan Meža, Blaž Barborič | DOLOČANJE POLOŽAJA V ZAPRTIH PROSTORIH

 

Tomaž Primožič, Anka Lisec | KOMASACIJE IN DRUGE ZEMLJIŠKE OPERACIJE V PROGRAMU RAZVOJA PODEŽELJA SLOVENIJE 2014-2020

 

Jurij Režek | DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA POSODOBITEV PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ IN POSLEDIC POPLAV V LETU 2015

 

Joc Triglav | NAŠ ZADNJI POZDRAV SLOMŠKOVI ULICI 19, MURSKA SOBOTA

 


 

NOVICE

 

Tomaž Petek | NOVICE Z DELOVNEGA PODROČJA GEODETSKE UPRAVE RS


Mojca Kosmatin Fras | DOKTORJA ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG


Mojca Kosmatin Fras | DR. ING. JANJA AVBELJ


Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA UL FGG – ODDELKU ZA GEODEZIJO OD 1. 8. 2015 DO 30. 10. 2015


Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 

Blaž Mozetič, Dušan Petrovič, Rafael Bohak| 44. GEODETSKI DAN : ZEMLJOVID ZA DOBRO ODLOČANJE


Dušan Petrovič | MEDNARODNO LETO KARTE V SLOVENIJI


Vesna Mikek | LGD NA ELAFITIH


Pavel Zupančič | STAREJŠI ČLANICE IN ČLANI LGD V REZIJI


Irena Rojko, Jernej Nejc Dougan, Grega Šoič | USPOSABLJANJE EVROPSKE VESOLJSKE AGENCIJE V MARIBORU ZA RADARSKO DALJINSKO ZAZNAVANJE


Aleš Šuntar, Matjaž Hribar | I DID IT MY WAY


DUŠAN NOVAK - IN MEMORIAM


BRANE KERSNIK - IN MEMORIAM 


ROMAN NOVŠAK - V SPOMIN

 

 

NAPOVED DOGODKOV

 

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2016


44. GEODETSKI DAN

 


Janez Slak, Boštjan Pucelj | TEODOLIT RUDOLF & AVGUST ROST WIEN XV


SEZNAM RECENZENTOV ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV GEODETSKEGA VESTNIKA V LETU 2015

 

 

SPONZORJI

 

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Riko

Geodetski inštitut Slovenije

Godina