Geodetski vestnik, 59 (2015), 3

nasl 59 3            

ebook

e-knjiga | e-book

 

English version 

 

UVODNIK

 

Anka Lisec | VSI SMO NA ISTI LADJI


Blaž Mozetič | PA SMO LE DOČAKALI

 


RECENZIRANI ČLANKI

 

POSTOPEK VZPOSTAVITVE IN TESTIRANJA LASTNE REFERENČNE GNSS-POSTAJE

Nikolaj Šarlah, Gašper Štebe, Oskar Sterle

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.457-472

 

PONESREČENA IZSTRELITEV SATELITOV GALILEO IN VESOLJSKI ODPADKI

Polona Pavlovčič Prešeren, Helena Harej, Miran Kuhar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.473-485

 

POVPREČNA PROMETNA DOSTOPNOST OBČIN SLOVENIJE DO NAJBLIŽJEGA PRIKLJUČKA AVTOCESTE ALI HITRE CESTE | AVERAGE TRANSPORT ACCESSIBILTY OF THE SLOVENIAN MUNICIPALITIES TO THE NEAREST MOTORWAY OR EXPRESSWAY ACCESS POINT

Samo Drobne, Dejan Paliska

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.486-519

 

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR SHRINKING CITIES CASE STUDY RESEARCH: NORTHWEST REGION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (METODOLOŠKI OKVIR ZA ŠTUDIJE PRIMEROV NEGATIVNEGA RAZVOJA MEST: SEVEROZAHODNA REGIJA BOSNE IN HERCEGOVINE)

Tijana M. Vujičić, Aleksandra Đukić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.520-536

 

IDENTIFICATION OF MOVEMENTS USING DIFFERENT GEODETIC METHODS OF DEFORMATION ANALYSIS (IDENTIFIKACIJA PREMIKOV Z UPORABO RAZLIČNIH GEODETSKIH METOD DEFORMACIJSKE ANALIZE)

Zoran Sušić, Mehmed Batilović, Toša Ninkov, Ivan Aleksić, Vladimir Bulatović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.537-553

 

ANALYSIS OF A GNSS NETWORK USING THE THEORY OF RELIABILITY FOR MULTIPLE OUTLIERS (ANALIZA ZANESLJIVOSTI MREŽE GNSS OB PRISOTNOSTI VEČ GROBIH POGREŠKOV MERITEV)

M. Mustafa Berber, D. Uğur Şanli

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.554-563

 

PROPOSED DESIGN OF LOCAL 2D GEODETIC NETWORK FOR THE CONSTRUCTION OF THE TUNNEL PART OF THE BELGRADE METRO (PREDLOG LOKALNE 2D-GEODETSKE MREŽE ZA POTREBE GRADNJE PREDORSKEGA DELA BEOGRAJSKE PODZEMNE ŽELEZNICE)

Marija Savanović, Rajko Savanović, Toša Ninkov, Igor Sabados

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.564-576

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE

 

Klemen Kozmus Trajkovski, Matevž Domajnko, Dušan Petrovič | UPORABA PROSTORSKIH PODATKOV V VEČPREDSTAVNOSTNEM OKOLJU

 

Mihaela Triglav Čekada, Vasja Bric | KONČAN JE PROJEKT LASERSKEGA SKENIRANJA SLOVENIJE

 

Dušan Mitrović | »RAZUMEVANJE « OCENJEVANJA VREDNOSTI NEPREMIČNIN V SLOVENIJI

 

Joc Triglav | ARHIVI – SKRITI ZAKLADI IZ MURSKE SOBOTE

 

Anton Prosen | TLA SLOVENIJE S PEDOLOŠKO KARTO V MERILU 1 : 250.000

 

Stane Lunder | STRANKE V NAŠIH POSTOPKIH – SPOMINI S TERENA III

 


 

NOVICE

 

Jurij Režek | ODPRTJE PRVE DRŽAVNE GEODETSKE TOČKE 0. REDA - PRILOZJE


Tomaž Petek | NOVICE Z DELOVNEGA PODROČJA GEODETSKE UPRAVE RS


Joc Triglav | OBVESTILO OBMOČNE GEODETSKE UPRAVE MURSKA SOBOTA


Dušan Petrovič | BOJAN ŠAVRIČ, DOKTOR ZNANOSTI


Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA UL FGG – ODDELKU ZA GEODEZIJO OD 1. 5. 2015 DO 31. 7. 2015


Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 

Dušan Petrovič | 27. KONFERENCA IN 16. KONGRES MEDNARODNEGA KARTOGRAFSKEGA ZDRUŽENJA


Anton Prosen | 26. SEDLARJEVO SREČANJE – VIZIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA : UREJANJE VODA


Simona Čeh | 21. TRADICIONALNO SREČANJE NA KRIMU


Jožica Grdun Adlešič | IZOBRAŽEVALNI DAN IN ZBOR ČLANOV DOLENJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA


Andreja Jurajevčič | POTEP PO PROVANSI IN AZURNI OBALI Z DGD


PROFESOR BOGDAN KILAR – IN MEMORIAM


DOKTOR PETER ŠIVIC – IN MEMORIAM

 

 

NAPOVED DOGODKOV

 

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU OKTOBER-DECEMBER 2015


Janez Slak, Boštjan Pucelj | NEUHÖFER & SOHN NR. 2805, WIEN

 

 

SPONZORJI

 

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Riko

Geodetski inštitut Slovenije

Godina