Geodetski vestnik, 59 (2015), 2

nasl 59 2            

ebook

e-knjiga | e-book

English version

 

UVODNIK

 

Anka Lisec | IGRA SVETLOBE IN SENCE


Blaž Mozetič | NAPOL PRAZEN ALI NAPOL POLN KOZAREC?

 


RECENZIRANI ČLANKI

 

VPLIV VELIKOSTI MREŽNE CELICE IN METOD INTERPOLACIJ NA IZRAČUNANO PROSTORNINO

Tilen Urbančič, Vid Grahor, Božo Koler

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.231-245

 

VEKTORIZACIJA POTEKA DALJNOVODNIH VODNIKOV S HOUGHOVO TRANSFORMACIJO IZ PODATKOV AERO- IN TERESTRIČNEGA LASERSKEGA SKENIRANJA

Dejan Grigillo, Samo Ozvaldič, Anja Vrečko, Mojca Kosmatin Fras

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.246-261

 

BENCHMARKING SISTEMOV ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Božena Lipej

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.262-274

 

DOLOČITEV TRAJNO VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – METODOLOŠKI POSKUS

Nadja Penko Seidl, Mojca Golobič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.275-288

 

GEODETSKI VESTNIK NA POTI BOLJŠE MEDNARODNE PREPOZNAVNOSTI | GEODETSKI VESTNIK AND ITS PATH TO BETTER INTERNATIONAL RECOGNITION

Teja Koler-Povh, Anka Lisec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.289-319

 

LAND CONSOLIDATION APPRAISAL OF AGRICULTURAL LAND IN THE GIS ENVIRONMENT (VREDNOTENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ PRI KOMASACIJAH V OKOLJU GIS)

Stojanka Branković, Ljiljana Parezanović, Dragiša Simović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.320-334

 

GEOGRAPHICAL DATA SETS FITNESS OF USE EVALUATION (OCENA PRIMERNOSTI UPORABE PROSTORSKIH PODATKOVNIH NIZOV)

Elżbieta Bielecka

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.335-348

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE

 

JureTriglav | ŽIVI GRAFI

 

Igor Karničnik, Primož Kete | VLOGA GEODETOV PRI ARBITRAŽI O DRŽAVNI MEJI MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO

 

Irena Rojko, Maša Boh, Dominik Štefan, Vasja Holc, Manca Smolej, Teja Japelj, Anka Lisec | RAZISKAVA O ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV GEODEZIJE V SLOVENIJI

 

Rozalija Cvejić, Matjaž Glavan, Jana Meljo, Mitja Janža, Kim Mezga, Dejan Šram, Marina Pintar | NAČRTOVANJE RABE VODE ZA RASTLINSKO PRIDELAVO V KMETIJSTVU

 

Klemen Špruk | KARTIRANJE DALJNOVODOV Z UPORABO ZRAČNEGA LASERSKEGA SKENIRANJA

 

Joc Triglav | ARHIVI – ZAKLADNICE SPOMINA

 


 

NOVICE

 

Tomaž Petek | NOVICE Z GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE


Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG, OD 1. 2. 2015 DO 30. 4. 2015


Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 

Bojana Kelbel, Erna Flogie Dolinar | SLAVNOSTNA AKADEMIJA Z NASLOVOM GEODETSKA (R)EVOLUCIJA


Jožica Marinko, Erna Flogie Dolinar | 43. GEODETSKI DAN – GEODETSKA (R)EVOLUCIJA, STROKOVNI POSVET


Milan Naprudnik | 43. GEODETSKI DAN – GEODETSKA REVOLUCIJA, ODMEV NA PRIREDITEV   


Anka, Lisec, Erna Flogie Dolinar | MNOŽIČNO OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN – IZZIVI V SLOVENIJI IN AVSTRIJI


Urša Kanjir, Nataša Đurić | EUROPEAN SPACE EXPO – EVROPSKA POTUJOČA RAZSTAVA O VESOLJU


Peter Golob | OBČNI ZBOR LJUBLJANSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA 2015


Rafael Bohak | STROKOVNA EKSKURZIJA CELJSKEGA GEODETSKEGA DRUŠTVA V VOJVODINO


Lija Šušteršič | 12. VSESLOVENSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU


Simona Čeh | 3. GEODETSKI TURNIR V BOWLINGU 2015


Meta Možina | DOGAJANJA Z DŠGS


Grega Šoič | OBISK GRADBENIJADE 2015 ALI KAKO SMO ŠTUDENTI POBRALI LOVORIKE NA TEKMOVANJIH ZNANJA


Matej Plešnar | OB KONCU 43. GEODETSKEGA DNEVA


Anton Prosen | ZAHVALA PRIMORSKEMU GEODETSKEMU DRUŠTVU

 

 

NAPOVED DOGODKOV

 

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU JULIJ-SEPTEMBER 2015

 

 

SPONZORJI

 

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Riko

Geodetski inštitut Slovenije

Godina