Geodetski vestnik, 59 (2015), 1

nasl 59 1            

ebook

e-knjiga | e-book

English version

 UVODNIK

 

Anka Lisec | ČEZ PLANKE …


Blaž Mozetič | NA PREPIHU (R)EVOLUCIJE

 


RECENZIRANI ČLANKI

 

JAMOMERSKE MERITVE PRI GRADNJI JAŠKA NOP II

Matjaž Koželj, Jure Slatinšek, Tomaž Ambrožič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.013-027

 

ANALIZA TRŽNIH OBMOČIJ TREH LETALIŠČ V ZGORNJEJADRANSKI REGIJI

Dejan Paliska, Samo Drobne, Giuseppe Borruso, Massimo Gardina, Daša Fabjan

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.028-041

 

SLOVENSKI, EVROPSKI IN MEDNARODNI STANDARDI ZA PROSTORSKE PODATKE

Radoš Šumrada

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.042-055

 

VARSTVO OKOLJA IN UNIVERZITETNI ŠTUDIJ TEHNIKE

Matjaž Mikoš, Mojca Lorber, Andreja Istenič Starčič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.056-070

 

SEGMENTACIJA IN VREDNOSTI OKVIR PREFERENC POTENCIALNIH KUPCEV STANOVANJ | SEGMENTATION AND THE VALUE FRAME OF BUYERS OF RESIDENTIAL APARTMENTS

Domen Nahtigal, Bojan Grum

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.071-101

 

MULTIPLE-CRITERIA ANALYSIS AS A METHOD FOR DEFINING MEDIUM-SIZED CITIES: THE EXAMPLE OF CENTRAL SERBIA (MULTIKRITERIJSKA ANALIZA KOT METODA ZA OPREDELJEVANJE SREDNJE VELIKIH MEST: PRIMER OSREDNJE SRBIJE)

Zora Živanović, Branka Tošić, Marko Krevs

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.102-115

 

MODELLING BEHAVIOUR OF BRIDGE PYLON FOR TEST LOAD USING SUBSPACE METHOD (MODELIRANJE ODZIVA STEBRA MOSTA NA POSKUSNO OBREMENITEV Z UPORABO METODE PODPROSTORA)

Branko Milovanović, Stevan Marošan, Marko Pejić, Milutin Pejović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.116-134

 

THE USE OF SCALE-FREE NETWORKS THEORY IN MODELING LANDSCAPE AESTHETIC VALUE NETWORKS IN URBAN AREAS (UPORABA TEORIJE BREZLESTVIČNIH OMREŽIJ PRI MODELIRANJU OMREŽIJ KRAJINSKIH ESTETSKIH VREDNOT NA URBANIH OBMOČJIH)

Anna Maria Kowalczyk

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.01.135-152

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE

 

Domen Mongus, Denis Horvat | GLIDAR: NAPREDNO ORODJE ZA OBDELAVO LIDARSKIH PODATKOV

 

Sandi Berk, Niko Fabiani, Dominik Fajdiga, Katja Oven, Žarko Komadina, Marjan Čeh, Anka Lisec, Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar | VERIFIKACIJA VSEDRŽAVNEGA MODELA TRANSFORMACIJE MED D48/GK IN D96/TM

 

Joc Triglav | E PLURIBUS UNUM: STARE KARTE , NOV POGLED

 

Mojca Kosmatin Fras | TRIGLAVSKI LEDENIK V KNJIGI

 


 

NOVICE

 

Alenka Kovač, Tomaž Petek | NOVICE Z GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE


Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG, OD 1. 11. 2014 DO 31. 1. 2015


Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 

Aleksander Sašo | STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ŠTUDENTE GEODEZIJE V TRSTU


Klemen Lovenjak | STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV GEODEZIJE NA GORENJSKO


In Memoriam | JANKO KODER (1950–2014)

 

 

NAPOVED DOGODKOV

 

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL-JUNIJ 2015

 

43. Geodetski dan | GEODETSKA (R)EVOLUCIJA

 

 

SPONZORJI

 

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Geodetski inštitut Slovenije

Riko

Godina